AAD
Prihlasovacie meno: Heslo:
Zabudli Ste heslo?Registrácia

   VIRTUÁLNY OBCHOD    

O registrácii
Vyplnením a odoslaním registračného formulára si vytvoríte jedinečné konto s bezpečným prístupom k plateným online službám. Za správnosť údajov v registračnom formulári zodpovedá žiadateľ o registráciu. Ak prevádzkovateľ virtuálneho obchodu vyhodnotí, že údaje sú neúplné alebo nevhodné, môže prijatie formulára odmietnuť. Prijatá registrácia neoprávňuje dožadovať sa poskytnutia online služieb bez vopred zakúpeného kreditu.

1. Vyplňte registračný formulár, pre potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov zaškrtnite príslušné políčko a odoslanie formulára potvrďte tlačidlom "REGISTROVAŤ".
2. Po dokončení registrácie je váš účet hneď aktívny a môžete sa prihlásiť.
3. Každú následnú zmenu v registračnom formulári oznámte administrátorovi na emailovú adresu: mail

Súhlas k spracovaniu osobných údajov
Vyplnením údajov do registračného formulára dobrovoľne a vopred vyjadrujete svoj súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ tohto virtuálneho obchodu spracoval a uchoval vaše osobné údaje v súlade s jeho nižšie uvedeným vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak nesúhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, potom registračný formulár nevyplňujte a registráciu prerušte zatvorením tejto stránky viac.

Ochrana osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu vyhlasuje, že údaje použije len na vytvorenie jedinečného konta pre bezpečný prístup do zóny platených online služieb a na vystavenie a doručenie účtovného dokladu za nákup kreditu. Osobné údaje dotknutej osoby ochráni pred prístupom tretích osôb a uchová ich po dobu aktívneho konta. Dotknutá osoba môže kedykoľvek písomne požiadať prevádzkovateľa virtuálneho obchodu o deaktivovanie svojho konta v zóne platených online služieb a o odstránenie osobných údajov z príslušnej databázy viac.

Registrácia - fakturačné údaje
Fyzická osoba
Titul
Priezvisko
Meno
Právnická osoba a živnosť
Obchodný názov
Právna forma
IČO
DIČ
IČ DPH   áno nie
Ulica, Číslo
PSČ / Mesto
Štát
E-mail
Telefón / Fax
Prihlasovacie meno (login)
Prihlasovacie heslo (Heslo musí obsahovať minimálne 6 znakov.)
Zopakujte prihlasovacie heslo
Označením tohto poľa vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s týmto dokumentom

UPOZORNENIE:
Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré teraz zadávate v registračnom formulári.


© AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o.   Všeobecné podmienky pre používanie aplikácií na stránke     Ochrana osobných údajov     Súhlas so spracovaním osobných údajov