AAD
Prihlasovacie meno: Heslo:
Zabudli Ste heslo?Registrácia

   VIRTUÁLNY OBCHOD    

Vážení návštevníci virtuálneho obchodu.

Nachádzate sa na úvodnej stránke virtuálneho obchodu "shop.aad.sk", ktorý prevádzkuje spoločnosť AGENTURA AUTO DATA s. r. o. zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2122/B. Vo virtuálnom obchode môžete nakupovať informácie zo slovenského a českého automobilového trhu a jednoduchým spôsobom stanoviť hodnotu vozidla. Vstup do virtuálneho obchodu je podmienený registráciou. Fyzickej osobe odporúčame zaregistrovať jeden účet (licenciu). Právnická osoba si môže pre skupinu používateľov, ktorí na jej náklady a zodpovednosť budú čerpať kreditné body z jedného spoločného balíka, zaregistrovať viac účtov (licencií). Kreditné body sa objednávajú cez účet prostredníctvom online objednávky, alebo emailom u administrátora virtuálneho obchodu.ONLINE SLUŽBY

názov službydatabázaprotokoloznačenie službyhodnota v bodoch
História cien plášťov pneumatík  Táto online aplikácia obsahuje ceny plášťov pneumatík zo slovenského trhu od roku 1996 pre všetky druhy cestných vozidiel. K zobrazenému konkrétnemu plášťu získate Informáciu o aktuálnej cene nového plášťa, cenu najlacnejšieho, respektíve najdrahšieho nového plášťa pre daný rozmer ako aj priemernú cenu plášťa, vypočítanú z posledných známych cien porovnateľných nových plášťov pneumatík od iných výrobcov. Po zadaní nameranej hĺbky drážky behúňa sa vypočíta zostatková hodnotu plášťa. Cenníky sú aktualizované na jar a na jeseň, kedy výrobcovia menia sortiment (letný - zimný). Služba je prístupná od 05/2005.SKukážka (ukážka)AAD-CPP5 bodov
Dátum prvej registrácie vozidla podľa VIN/EČV  Táto online služba je určená na identifikáciu základných parametrov vozidla podľa výrobného čísla VIN (Vehicle Identification Number). Systém na základe určitej logiky identifikovania VIN-kódu, vráti používateľovi tejto služby druh a kategóriu vozidla, jeho názov, model, typový rad, vyhotovenie karosérie, počet dverí a miest, motorizáciu, objem válcov a výkon motora, druh používaného paliva, druh prevodovky a počet prevodových stupňov, pohon nápravy, celkovú hmotnosť, rázvor kolies, modelový rok, prípadne dátum výroby a dátum prvej evidencie. Základné údaje nespoplatňujeme, poskytovanie rozšírených údajov spoplatňujeme podľa aktuálne platného cenníka. V prípade, že zadaný VIN je nesprávny, alebo ho nevieme dostatočne identifikovať (niektoré americké automobily a automobily vyrobené pred rokom 1999), službu nespoplatníme. Služba je prístupná od 12/2012.SKukážka (ukážka)AAD-VIN10 bodov
Ocenenie automobilu - priemerné hodnoty  Táto online aplikácia na základe výberových kritérií vráti užívateľovi priemernú predajnú cenu nového a priemernú trhovú hodnotu jazdeného automobilu s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Priemerná predajná cena nového automobilu je vypočítaná z posledných známych cien nových automobilov predávaných prostredníctvom siete oficiálnych slovenských a českých importérov automobilov. Priemerná trhová hodnota jazdeného automobilu je vypočítaná z množiny trhových hodnôt porovnateľných automobilov na slovenskom alebo českom automobilovom trhu. Porovnávajú sa automobily zhodnej značky, modelu, motorizácie bez ohľadu na stupeň štandardnej alebo príplatkovej výbavy. Vložením počtu odjazdených kilometrov a korekciou za odlišnú výbavu sa dosiahne hodnota automobilu približujúca sa hodnotám na voľnom trhu. Upozorňujeme na to, že protokol k jazdenému automobilu nemusí byť akceptovaný pre právne úkony, nakoľko nemá formu znaleckého posudku. Služba je prístupná od 05/2005.SK + CZukážka (ukážka)AAD-OCA10 bodov
Údaje pre poistenie automobilu podľa VIN  Táto online služba na základe výrobného čísla osobného alebo úžitkového automobilu - VIN (Vehlice Identification Number), poskytne vstupné údaje do návrhu poistnej zmluvy. Overí technické údaje a v databázach vyhľadá poslednú známu cenníkovú cenu nového porovnateľného automobilu predávaného v základnej výbave prostredníctvom slovenskej obchodnej siete výrobcu alebo importéra. Priemernú trhovú hodnotu jazdeného automobilu vypočíta z množiny porovnateľných automobilov v základnej výbave s priemerným jazdným výkonom (km). Takto získané informácie je možné vytlačiť alebo exportovať do elektronického návrhu poistnej zmluvy.SKukážka (ukážka)AAD-UPPA20 bodov
História cien nových automobilov  Online aplikácia obsahuje oficiálne cenové správy od roku 1986 o nových osobných a úžitkových automobiloch s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Cenové správy sme zozbierali od slovenských a českých importérov a výrobcov automobilov. Aplikácia k rozhodnému dátumu vyhľadá obstarávaciu cenu nového automobilu vrátane voliteľnej výbavy. Pokiaľ sa k rozhodnému dátumu automobil nepredával, vyhľadá poslednú známu cenu vrátane voliteľnej výbavy alebo priemernú cenu vypočítanú zo všetkých zverejnených predajných cien automobilu v rozhodnom roku. Získané informácie sú použiteľné k zostaveniu poistnej sumy alebo východiskovej hodnoty automobilu. Služba je prístupná od 04/2012.SK + CZukážka (ukážka)AAD-HCNA20 bodov
Ocenenie osobného alebo úžitkového automobilu - extra  Táto online aplikácia je určená na oceňovanie (stanovenie hodnoty) jazdených osobných a ľahkých nákladných automobilov s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Pri stanovovaní hodnoty automobilu sa vychádza z databázy priemerných trhových hodnôt jazdených automobilov na slovenskom alebo českom trhu. Oceňovaný automobil sa porovnáva s porovnateľnými automobilmi na voľnom trhu, ktorých technický stav zodpovedá priemernému jazdnému výkonu (km). Po vykonaní povolených korekcií zohľadňujúcich odlišný jazdný výkon, odlišný technický stav a odlišné vybavenie, sa dozviete akú predajnú alebo výkupnú hodnotu má oceňovaný automobil v danom regióne. Dozviete sa tiež, za akú priemernú cenu sa nový automobil predával v roku výroby a pokiaľ sa už nepredáva tak jeho poslednú známu cenníkovú cenu. Upozorňujeme na to, že protokol k jazdenému automobilu nemusí byť akceptovaný pre právne úkony, nakoľko nemá formu znaleckého posudku. Služba je prístupná od 11/2009.SK + CZukážka ukážka (ukážka)AAD-OCA-extra20 bodov
Ocenenie nákladného automobilu - extra  Táto online aplikácia je určená na oceňovanie (stanovenie hodnoty) jazdených nákladných automobilov s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Pri stanovovaní hodnoty automobilu sa vychádza z databázy priemerných trhových hodnôt jazdených nákladných automobilov na slovenskom alebo českom trhu. Oceňovaný automobil sa porovnáva s porovnateľnými automobilmi na voľnom trhu, ktorých technický stav zodpovedá priemernému jazdnému výkonu (km). Po vykonaní povolených korekcií zohľadňujúcich odlišný jazdný výkon, odlišný technický stav a odlišné vybavenie, sa dozviete akú predajnú alebo výkupnú hodnotu má oceňovaný automobil v danom regióne. Dozviete sa tiež, za akú priemernú cenu sa nový automobil predával v roku výroby a pokiaľ sa už nepredáva tak jeho poslednú známu cenníkovú cenu. Upozorňujeme na to, že protokol k jazdenému automobilu nemusí byť akceptovaný pre právne úkony, nakoľko nemá formu znaleckého posudku. Služba je prístupná od 10/2012.SK + CZukážka (ukážka)AAD-OCNA-extra30 bodov
Prognóza zostatkovej hodnoty automobilu  Táto online aplikácia na základe predpokladanej doby používania automobilu (počet mesiacov) a predpokladaného ročného jazdného výkonu (počet najazdených kilometrov) stanoví predpokladanú zostatkovú hodnotu nového osobného alebo úžitkového automobilu s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Naše know-how na stanovenie zostatkovej hodnoty zohľadňuje opotrebovanie automobilu pri vyváženom prevádzkovom režime a údržbe podľa servisného plánu, zohľadňuje medziročnú infláciu, očakávanú modernizáciu automobilu a predpokladaný vývoj ponuky a dopytu na voľnom trhu. Predpokladaná zostatková hodnota automobilu nezohľadňuje poškodenia resp. technické zhodnotenia alebo znehodnotenia spôsobené vykonanou opravou po havárii. Služba je prístupná od 04/2012.SK + CZukážka (ukážka)AAD-PZHA50 bodov
Katalóg nových osobných automobilov (ceny a porovnania)  Katalóg nových osobných automobilov obsahuje nové automobily podľa aktuálnej ponuky na slovenskom a českom spotrebnom trhu. Špecifikácie a ceny nových automobilov vybavené štandardnou výbavou nám poskytujú oficiálni importéri automobilov. Doporučené ceny automobilov nezohľadňujú krátkodobé cenové zvýhodnenia ani žiadne akcie predajcov na dodanie nadštandardnej alebo doplnkovej výbavy. Výhodou tejto služby je možnosť porovnávania rôznych značiek alebo modelov automobilov navzájom a naviac ešte aj na dvoch rozdielnych regiónoch (max.5 automobilov pre jedno porovnanie). Detail automobilu sa dá vytlačiť.SK + CZukážka (ukážka)AAD-KGOV1/5* bodov
Katalóg nových úžitkových automobilov (ceny a porovnania)  Katalóg nových úžitkových automobilov s celkovou hmotnosťou do 3,5t obsahuje nové užitkové automobily podľa aktuálnej ponuky na slovenskom a českom spotrebnom trhu. Špecifikácie a ceny nových automobilov vybavené štandardnou výbavou nám poskytujú oficiálni importéri automobilov. Doporučené ceny automobilov nezohľadňujú krátkodobé cenové zvýhodnenia ani žiadne akcie predajcov na dodanie nadštandardnej alebo doplnkovej výbavy. Výhodou tejto služby je možnosť porovnávania rôznych značiek alebo modelov automobilov navzájom a naviac ešte aj na dvoch rozdielnych regiónoch (max.5 automobilov pre jedno porovnanie). Detail automobilu sa dá vytlačiť.SK + CZukážka (ukážka)AAD-KGUV1/5* bodov
Katalóg nových motocyklov (ceny a porovnania)  Katalóg nových motocyklov obsahuje nové motocykle podľa aktuálnej ponuky na slovenskom spotrebnom trhu. Špecifikácie a ceny nových motocyklov vybavených štandardnou výbavou nám poskytujú oficiálni importéri motocyklov. Doporučené ceny nezohľadňujú krátkodobé cenové zvýhodnenia ani žiadne akcie predajcov na dodanie nadštandardnej alebo doplnkovej výbavy. Výhodou tejto služby je možnosť porovnávania rôznych značiek alebo modelov motocyklov navzájom (max.5 motocyklov pre jedno porovnanie). Detail motocykla sa dá vytlačiť.SKukážka (ukážka)AAD-KGMO1/5* bodov
*Platí pre komerčné využitie.


CENNÍK PRE NÁKUP KREDITNÝCH BODOV (platný od 1.1.2023)

cena v € s DPHdoba platnostispôsob objednania
1 bod  Cez online objednávku môžete jednorázovo nakúpiť minimálne 40 a maximálne 1000 kreditných bodov. Jednorázové nákupy môžete zopakovať neobmedzene.0,4812 mesiacovcez odkaz "Objednať body" v záhlaví účtu
40 až 1000 bodov  Cez online objednávku môžete jednorázovo nakúpiť minimálne 40 a maximálne 1000 kreditných bodov. Jednorázové nákupy môžete zopakovať neobmedzene.počet x 0,4812 mesiacovcez odkaz "Objednať body" v záhlaví účtu
balík bodov  Balík kreditných bodov predstavuje taký počet kreditných bodov, ktorý nie je možné objednať jednorázovo cez online objednávku. Balík kreditných bodov nakúpite za zvýhodnený vopred dohodnutý paušálny poplatok.dohodoudohodoumailom na mail
servisný poplatok (skupina účtov)  Servisný poplatok zahŕňa podporu pri správe skupinových účtov, na ktoré sa prihlasujú tretie osoby na zodpovednosť a náklady objednávateľa. Objednávateľ môže žiadať vytvorenie alebo zrušenie skupinových účtov, rozdelenie kreditu medzi účty, presun bodov medzi účtami, zmenu prihlasovacích údajov alebo zablokovanie nežiaduceho prístupu k účtu. 6,00/účet/mesiacvoliteľnámailom na mail


© AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o.   Všeobecné podmienky pre používanie aplikácií na stránke     Ochrana osobných údajov     Súhlas so spracovaním osobných údajov